Ing. Šárka Tittelbachová

sarka_tittelbachovaŠárka Tittelbachová pracuje v oblasti dotačního managementu od roku 1998. Do roku 2002 byla místostarostou obce Starý Plzenec, kde se podílela na zpracování žádostí o dotace a na řízení úspěšných projektů, jako např. rekultivace skládky odpadů, zasíťování průmyslové zóny, rekonstrukce hradu Radyně, výstavba ČOV.  V letech 2002 – 2004 zpracovala žádosti o dotace v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Řídila projekty, které dotace získaly, jako např. Program rozvoje cestovního ruchu v plzeňském regionu, Židovské cesty na Plzeňsku, Židovské cesty v Čechách a na Moravě, Realizace čtyř IC v mikroregionu Nepomucko, Rozvoj regionu Dolní Střela a Hracholusky, vzdělávací programy pro informační centra a podnikatele v oblasti venkovské turistiky na Plzeňsku.

V letech 2004-2006 byla členkou pracovní skupiny MMR pro tvorbu Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR, Bílé knihy kongresového turismu v Praze, vedla výzkumné projekty v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Šárka je kreativní tvůrce produktů cestovního ruchu (např. Židovské cesty na Plzeňsku, Židovské cesty v Čechách a na Moravě), poradkyně odborných asociací nejen v cestovním ruchu, spoluřešitelka výzkumných projektů Akademie věd ČR a Vysoké školy ekonomické v Praze a certifikovaný poradce pro Hospitality management členka mezinárodní organizace ECEAT – European Centre for Ecology and Tourism.

Působí na Vysoké škole obchodní v Praze (VŠO) jako vedoucí katedry cestovního ruchu.