Ing. Ondřej Kašťák

Ondřej je důsledný vysokoškolský pedagog, zdatný projektový manager a akční zaměstnanec velké cestovní kanceláře.

Přednáší na Vysoké škole obchodní v Praze (VŠO).