Czech It

 • Vytvořte jej!
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Nové články

  banner

  Analytici

  RNDr. Tereza Kůsová

  tereza_gelnaTereza Kůsová je studentkou doktorského studia na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, kde se věnuje problematice trávení volného času a cestovního ruchu. Na UK se také účastnila například zpracování projektů „Socioekonomická a demografická analýza města Poděbrady“ (KÚ Středočeský kraj) a „Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let“ (MŽP ČR). 

  Jako konzultantka spolupracuje s firmou HOPE-E.S., v.o.s, kde pracuje převážně na evaluačních projektech strukturálních fondů EU. Jako garant pro prioritní osu cestovní ruch zde spolupracovala například na projektu „Hodnocení implementace ROP střední Morava v polovině programového období 2007-2013“ (ÚRR SM). Zkušenosti s poradenstvím v oblasti cestovního ruchu získala také působením ve firmě Mag Consulting, s.r.o. poskytující poradenské a konzultační služby a ekonomicko-statistický informační servis v oblasti obchodu, gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.

  Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (PřF UK).