Czech It

 • Vytvořte jej!
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Nové články

  banner

  Czech It

  ... developing smart tourism !

  turiste_praha_karluv_mostCzech It - Institute for Strategic Studies on Tourism, o.p.s. je nezávislé sdružení odborníků, kteří se při své práci zabývají cestovním ruchem. V našem týmu působí experti ze čtyř vysokých škol i zkušení manažeři z podnikatelského sektoru.

  Jsme odborné pracoviště pro zpracování programových a strategických dokumentů na mezinárodní, národní a regionální úrovni, koordinační, vzdělávací, statisticko-prognostické, informační a propagační centrum pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v České republice.

  Naším cílem je podporovat odpovědný rozvoj udržitelného cestovního ruchu založený na chytrých řešeních, inovativních projektech a kvalitních službách. Na základě odborného výzkumu umíme navrhnout taková řešení, která prospívají regionální ekonomice, podporují podnikání a zaměstnanost, a současně pomáhají pečovat o významné zdroje cestovního ruchu, jako jsou přírodní, kulturni, či technické památky, živá kultura, tradice a umění.

  Strategie Czech It je založena na odpovědnosti k turistům, jako konečným spotřebitelům produktů cestovního ruchu, odpovědnosti k práci lidí a firem a odpovědnosti k přírodnímu a kulturnímu dědictví, jako k nenahraditelným zdrojům cestovního ruchu.

   

   

  CzechIt Praha

  Pracoviště v Praze je zaměřeno na zpracování programových a strategických dokumentů na národní a mezinárodní úrovni. Spolupracuje s odborníky českých a zahraničních univerzit a vysokých škol na vzdělávacích programech a výzkumné činnosti v oblasti cestovního ruchu.
   

  Czech It Plzeň

  Regionální pracoviště Czech It pro Plzeňský a Jihočeský kraj se zaměřuje na tvorbu programových a strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu, regionálních produktů, vzdělávání a přeshraniční spolupráci s regiony Rakouska a Německa.